صفحات

۱۳۹۰ تیر ۲۹, چهارشنبه

آمریکا هم شریعتمداری داردترجمه : وقت آن است که بی خدایان را در آمریکا سر جای خود بنشانیم. اکثریت آمریکایی ها عاشق اینند که ببینند بی خدایان از آمریکا بیرون انداخته می شوند. اگر به خدا اعتقاد ندارید ، از این کشور بروید.
ایالات متحده بر اساس آزادی دین ، بیان و ... بنا نهاده شده ، که به این معنی است که شما می تواند هر جور که می خواهید به خدا اعتقاد داشته باشید (باپتیست ، کاتولیک ، متودیست و ...) اما باید اعتقاد داشته باشید.
من فکر نمی کنم معنی آزادی دین ، نداشتن دین باشد. حتی روی پول ما نوشته شده "ما به خدا اتکا داریم". پس ، با همه بی خدایان در آمریکا هستیم : از کشور ما بروید بیرون.
بیخدایان با خارج ساختن دعا کردن از مدارس و توانایی تمرین چیزی که تنها میتوان از آن به عنوان شیطانی یاد کرد ، باعث امضحلال این ملت بزرگ شده اند. برایم مهم نیست اگر آنها هیچ وقت مرتکب جرمی نشده باشند ، دلیل این که جرایم این قدر شایع اند ، بی خدایان هستند.
آلیس شانون


پ. ن : جالب ترین قسمت متن اینجاست که نویسنده خدایی به غیر از مسیح را نمی تواند متصور شود.

۱۳۹۰ خرداد ۱۴, شنبه

از چیست خدایا که تو بسته است زبانت؟


از چیست خدایا که تو بسته است زبانت
ولگرد بیابان شده پیغام رسانت
پیغمبـــــرت ار دکتر و عالم بُد و استاد
دین بلکه جز این بود که آورد شبانت
گر داشت سواد و خبراز دانش امروز
شاید به از این بود کنون وضع جهانت
گر قصد شناساندن خود بر همه داری
از چیست فرستادن پیغام نهـــــــــانت
در غار و سر کوه و در گوش پیمبر
گفتی ز چه پنــــــهان ز خلایق سـخنانت
وقتیکه به زنبور و شتر وحی نمودی
مقدور نبودت به بشــــــــر وحی ِعیانت
میکردی اگر آگهمان جنگ نمیخواست
باور به تو میکرد همه خلق جهـــــانت
گویند که در جنگ احد تیر پراندی
قربان تفنگ و قمه و تیر و کمــــــــانت
آسانتر از این بود که الهـــام نمائی
خودرا به همــــه خلق زمینت و زمانت
تا اینکه نه مجبور به کشتن شوی و جنگ
نه تیر و کمـــان لازمت آید نه سنایت
پس چیست اگر خالق رحمان و رحیمی
آن دوزخ و این دین به شمشیر نشانت
از دین تو خلقند پناهنده به کفـــــــار
بیش است چو تهدید تو از مهر و امان ات
اینقدر که در دین به زنان سخت گرفتی
لابد که بتو سخــــــــــت گرفتند زنانت
گفتی به کتابت که توئی قادر و قهـــار
پیداست از این دین چنین زور چپانت

منبع: صفحه فیسبوک ریدم تو اسلام