صفحات

۱۳۸۸ مهر ۲۰, دوشنبه

The OUT Campaign

بی خدایان همواره در خط مقدم تفکرات عقلانی و فانوس های روشنفکری بوده اند، و اکنون شما می توانید با شرکت در مبارزه برون رفت ایده آل های خود را به اشتراک بگذارید.

برون آئید.


بی خدایان بسیار بیشتر از آنند که اکثر مردم تصور می کنند. از کنج ازلت برون آئید! آنگاه احساس آزادی خواهید کرد و شما برای دیگران تشویقی خواهید بود که برون آیند. (دیگران را برون نیاورید ، بگذارید خودشان وقتی آماده بودند برون آیند)

مبارزه برون رفت به افراد اجازه می دهد تا به دیگران نشان دهند که تنها نیستند. همچنین می تواند راه خوبی برای گشایش راهی گفتگو و کمک به از بین بردن نگرش منفی به بی خدایان باشد. بگذارید دنیا بداند که ما از میدان به در نمی شویم و به آنها که می خواهند با محکوم کردن ، ما را به سایه ها بکشانند ، اجازه چنین جسارتی نخواهیم داد.

همچنان که افراد بیشتر و بیشتری به مبارزه برون رفت می پیوندند ، افراد کمتر و کمتری احساس وحشت از دین خواهند کرد. ما می توانیم به دیگران کمک کنیم تا دریابند بی خدایان به هر صورت ، اندازه ، رنگ و شخصیتی می آیند. ما کارگران و حرفه ای ها هستیم. ما مادران ، پدران ، پسران ، دختران ، خواهران ، برادران و پدر بزرگان و مادر بزرگانیم. ما انسانیم (ما جهش یافتگانیم) و ما دوستان خوب و شهروندان خوبیم. ما مردمان خوبی هستیم که نیازی به آویختن خود به ماوراطبیعه ندارد.

وقت آن است که بگذاریم صدایمان در اعتراض به ورود به زور و بدون اجازه دین در مدرسه ها و سیاست های مان را بشنوند. بی خدایان همراه با میلیون ها انسان دیگر از قلدری آنها که دین خود را به زور در مغز کودکان و دولت های فرو می کنند خسته شده اند. ما باید ماوراطبیعه را از اصول اخلاقی و سیاست های عمومی مان بزدائیم.


وقت آن است که گام برداریم

ما برنامه ها و فعالیت های بسیار هیجان انگیزی برای مبارزه برون رفت داریم، پس آخرین تغییرات را دنبال کنید.

هیچ نظری موجود نیست: