صفحات

۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۹, دوشنبه

مرد خانواده مذهبی


1: من تو رو دوست دارم و هیچ دلیلی برای دوست نداشتنت نمی بینم.
2:  من تو رو دوست دارم و هیچ دلیلی برای دوست نداشتنت نمی بینم.
3: هی! در مورد این بچه خارق العاده که توی بیت اللحم بدنیا آمده شنیدید؟
....

هیچ نظری موجود نیست: